Menu


POGODA

Schematy

Teoria

Humor

Gdynia

Dodatki

Księga

Bolończyk

Rysunki koni

Reklama


Wygraj SKUTER w wielkim konkursie portalu pracy jobber.pl!
za granicą
w polskim internecie

Strona dotyczy opisu różnych pomp oraz zasadę ich działania

Zasadniczo, uwaga została skupiona na podstawowym schematycznym opisie, który w dosyć prosty i poglądowy podany jest czytelnikowi. Na stronie tej można znaleźć może nie wszystko, ale bardzo dużo o pompach różnego rodzaju które są opisane i ukazane na rysunkach w schematycznym wizerunku.

Pompa

Robocza maszyna transportowa do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy, np. ze studni do zbiornika, albo do przetłaczania cieczy z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym, np. z otwartego zbiornika do kotła parowego; działanie pompy opiera się na wytwarzaniu różnicy ciśnień między stroną ssawną i stroną tłoczną ruchomego elementu roboczego (czynnego), np. tłoka, wirnika; ciecz przepływając przez pompę zwiększa swoją energię; pod względem energ. zasada działania pompy jest odwrotna niż zasada działania silnika hydraulicznego. W zależności od sposobu przenoszenia cieczy wewnątrz kadłuba pompy rozróżnia się pompy wyporowe (rotacyjne i tłokowe) oraz przepływowe (zw. też wirowymi). Układ złożony z rury ssawnej pompy i rury tłocznej nazywa się układem pompowym; zależnie od warunków pracy dzieli się pompy (i układy pompowe) na: ssące - gdy pompa znajduje się powyżej dolnego i górnego zwierciadła cieczy, tłoczące - poniżej dolnego i górnego zwierciadła cieczy, ssąco-tłoczące - powyżej dolnego, lecz poniżej górnego zwierciadła cieczy. Napęd pompy może być ręczny (np. małych pomp wyporowych) lub mech. (silniki elektr. i spalinowe, turbiny parowe)


 


MIASTO WWW
[ Teoria ] [ Schemty ] [ Humor ] [ Gdynia ] [ O psach ] [ Rysunki koni ] [ Dodatki ]